Catch and Release i Gjern Å?

Bækørred

Her er vores argumenter for C&R (Catch & Release)


Hvorfor i alverden slippe fisken fri (Catch & Release) efter landing???


Catch and Release kan anses som ret kontroversielt, og jævnligt
udløse lange diskussioner.

-Vi vil her redegøre for vores holdning til denne handlemåde, som efterhånden, heldigvis, er ret udbredt.

– De gode argumenter for at udøve Catch & Release er som oftest:


Beskytte pressede bestande.

Ex. bækørred, havørred, mf.

Hjemtagning af alle fisk af alle fiskere ville nedfiske vandene!

Opfiskning af store bækørreder vil forrykke åens økosystem!

Ophjælpning af sunde bestande til næste generations fiskere

Økonomi: Selveste dagbladet BØRSEN har bragt en artikel:


https://borsen.dk/nyheder/pleasure/genudsatte-gedder-er-guld-vaerd1?utm_source=catch+and+release&utm_medium=row_1&utm_campaign=list_3

Uden C & R vil der være længere imellem de store fisk.

Standfisk som bækørreden og stallingen er de fleste steder under så stort pres fra skarv,
odder, forurening, osv., at bestandene mange steder er presset helt i bund.

Stallingen er pt fredet, mens bækørreden i mange vandløb stadig kan hjemtages.

Dette er der absolut ikke basis for i disse år!

Også trækfiskene er pressede nogen steder: Havørred-bestanden i ex.
Skjern Å har det svært, så her anmoder foreningerne om genudsætning, mens Karup
Å-ørrederne trives bedre og er langt mere mangfoldige.

Laksene er beskyttede af kvoter, og ser man på gedderne er der stor forskel på mængderne af fisk fra sø til sø.


P.S.: Det er når vi står med fisken, at vi har valget imellem at slå den ihjel eller genudsætte den, oplevelsen forinden er helt den samme.


Genudsæt smukke +40 cm stallinger og bækørreder da de bærer de stærkeste gener.
Vi genudsætter som hovedregel alle vores fisk, men et par gange årligt kommer der da en
enkelt med hjem til rygeovnen.

Dette gælder dog absolut ikke Gjern Å!!!


Mange ikke-fiskere har svært ved at forstå hvorfor man smider “maden” ud i vandet igen,
når man nu har stået i flere timer, for at trække et måltid på land.

Men de forventes heller ikke at kunne sætte sig ind i den glæde man som passioneret fisker får, bare ved at overliste, fighte og betragte en smuk fisk på nært hold.

– Vores mad kan vi jo købe i Netto på vej hjem fra
fisketuren.

Er C&R ikke synd for fiskene?

Fiskene stresses når de kroges, og denne stress er ens uanset om de aflives eller sættes ud igen, så mon ikke fiskene ville vælge at slippe med livet
i behold, så de har muligheden for at formere sig og dermed bidrage til bestandene?

Mange undersøgelser har i øvrigt vist, at fisk ikke kan føle smerte.

-Gjern Fiskeriforening

Gjern Fiskeriforening – Måske Danmarks bedste Bækørred Å

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *