Fiskeregler, Fredning og Mindstemål

Fiskeregler

Når du er i besiddelse af et gyldigt medlemskort og fisketegn (fisketegn dog kun hvis du er mellem 18 – 65 år), må du fiske på alt det vand som foreningen har lejet.

Sæsonen i Gjern Å løber fra 1. marts og frem til 31. oktober, begge dage inkl.
Sæsonen i Gudenå løber fra 1. marts og frem til 28/29 februar. Husk fredningstider!

Ret dig altid efter de opsatte skilte.

Vær opmærksom på følgende regler:

 • Dit medlemskort er strengt personligt og konfiskeres ved misbrug.
 • Medlemskortet skal fremvises for enhver, der selv fremviser et gyldigt medlemskort.
 • Fredninger og mindstemål skal respekteres.
 • Fisk fanget i Gjern Å er uanset fangstmetode KUN TIL EGET FORBRUG.
 • Undermålsfisk skal straks genudsættes, uanset tilstand.
 • Der må kun fiskes med én stang, og fiskeriet må kun foregå fra bredden.
 • Det eneste naturlige agn, der må benyttes, er regnorm.
 • Der må maks hjemtages 1 ørred pr. år i Gjern å.
 • Der må kun benyttes kroge uden modhager i Gjern å.
 • Vis hensyn overfor andre fiskende, lodsejere og deres ejendom.
 • Henkastning af affald kan medføre bortvisning.

Fredninger:

Laks – Havørred – Søørred – Bækørred:   31/10 – 1/3

Helt og helting:   1/11 – 31/1

Snæbel:  hele året

Gedde:   1/4 – 30/4

Sandart:  1/5 – 31/5

Stalling:  Fredet hele året

Hunskrubber med rognsækkens bagspids strækkende sig ud over midten af fiskens totallængde:   15/2 – 14/5

Hunkrebs og hankrebs:   1/10 – 31/3

Mindstemål:

Laks…   600 mm

Havørred…   400 mm

Søørred…   400 mm

Bækørred…   300 mm

Helt…   360 mm

Stalling…   —–

Gedde…   600 mm

Sandart…   500 mm

Skrubbe…   225 mm

Gule ål…   450 mm