Formandens Beretning – 2020

2019 har været et år med flere udfordringer, vi har igen været
ude og holde Gjern å’s bredder fri for affald og væltede træer,
som vi havde nogle stykker af på engen ved teglværksvej. Gode
kræfter i form af medlemmer fik styr på det og meget andet på
foreningens arbejdsdag i foråret. Stor tak til de fremmødte.
Det er efterhånden ved at være en tradition at vores gydebanker
gåes igennem i efteråret, og det blev de også sidste år, nogle blev
gået efter med rive og greb andre måtte vi have vores spuler på.
Sidste år hjalp vi også Silkeborg kommune med at rengøre nogle
gydebanker i et lille vandløb ved Virklund, det giver gode penge i
kassen. Også en stor tak til de fremmødte skal hermed lyde.
I sensommeren havde vi besøg af DTU Aqua som lavede en
bestand analyse i Gjern å systemet. Rapporten er ikke helt færdig
arbejdet endnu, men på DTU’s ørredkort kan man allerede nu se
at der ved Ellerup er registreret 346 yngel pr. 100 meter, det
betyder at den har fået en blå firkant som er det bedste man kan
få, og dem er der ikke mange af. Jeg glæder mig til hele rapporten
er færdig for at se det endelige resultat. Vi havde som forening
medhjælpere med ude og el fiske med DTU, personligt synes jeg
at det var en stor oplevelse, for som vores gode ven fra DTU
udtalte, så var det en meget markant fremgang vi har haft siden
de sidst lavede en bestand analyse i Gjern å systemet. I de øvre
vandløb, Gel bæk og Voldby bæk var der ikke nogen fremgang fra
sidst, men i Gjern å og specielt det område vi har arbejdet i, var

der stor fremgang ca. 10 – 20 gange flere fisk end for 8 år siden.
Også stor tak til de medlemmer som deltog i dette arbejde.
I foråret afholdt vi en konkurrence i Harlev Put and take og her
viste en af vores ungen medlemmer hvordan det skulle gøres,
med en sidste sekunds fisk vandt Sejer med en fisk på hele 5,3 kg.
I efteråret blev vi af 2 gange afholdt klubmesterskabet, men det
lykkedes ikke af få en fisk til at blive på krogen for nogle af
deltagerne, så derfor fik vi ikke nogen klubmester i 2019.
Vores hjemmeside blev sidste år igen udsat for hacker angreb, og
det er ufattelig frustrerende at en flok totale idioter synes at det
er sjovt at ødelægge andre folks arbejde. Der bliver arbejdet på at
få lavet en ny side, men hvornår den er oppe ved jeg ikke lige nu,
så i mellemtiden må vi nøjes med vores Facebook side.
Tid er noget vi alle har i mere eller mindre grad, bestyrelsen
bruger noget tid på at holde foreningen kørende, derfor vil det
være rigtig rart hvis vores medlemmer støtter op omkring vores
arbejdsdage, det kan være en stor udfordring bare at finde 2
medlemmer som vil hjælpe, derfor kommer vi med et initiativ,
hvor vi vil belønne dem som altid er der for os, for deres arbejde
er utrolig vigtigt både for vores fiskevand og vores økonomi. Der
bliver indført gratis medlemskab til de medlemmer som hjælper
til minimum 2 gange i løbet af et år, det betyder at vores
kontingent bliver justeret, hvis forsamlingen godkender det, for
alene indtægten fra vores arbejde for Silkeborg kommune udgør
en andel på 100 kr. pr. medlem som vi sparre i kontingent. Ved
tilmelding til vores arbejdsdage bliver det først til mølle, for hvis
vi opnår det ønskede antal medhjælpere, bliver tilmelding lukket.

I år har vi også en konkurrence og et klubmesterskab samt en
arbejdsdag og arbejde med gydebanker, der vil komme et
program for aktiviteter ud på vores Facebook side og vores
hjemmeside så snart den er oppe igen. Desuden tænker jeg at
sende et program ud med opkrævningen af kontingent i år. Men
som det plejer, så kan der tilkomme noget i løbet af året, som
bliver meddelt på de elektroniske medier.
Ellers vil jeg til sidst ønske alle et godt fiskeår, med mange gode
timer ved vores dejlige å.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *