Formandens Beretning 2021

FORMANDENS BERETNING 2021 

CORVID 19 

Det lader endelig til at en normalisering er på vej efter nedlukningen af stort set alle fritids aktiviteter. 

Det er meget unormalt at generalforsamlingen ikke er blevet holdt til tiden, men det turde bestyrelsen ikke binde an med i februar, da det blev vurderet at forsamlingsfor buddet kunne medføre bøder til deltagerne. 

Oprydning 

Den sidste aktivitet i foreningen var en oprydningsdag den 11 juli 2021. Det var på det tidspunkt forsvarligt at mødes i lidt større grupper udendørs, og normalt er vi under 10 deltagere. Så det turde bestyrelsen godt at binde an med. 

Desværre var vi kun tre deltager, det er lige lovlig få til at der kan gøres noget effektivt. Dertil kan det konstateres et det er vanskeligt at komme til langs åen, da vegetationen er meget høj på denne årstid. 

Vi var igennem stykket opstrøms sportspladsen, og der fandt vi ikke anledning til oprydning, dels kunne vi vanskeligt komme til og dels var der ikke noget at gøre. Hvis der var noget affald der skulle samles kunne vi ikke se det. 

Vi fik dog også ryddet omkring bordet og affaldsspanden i Ellerup, så man kan sidde på bænken uden at der er en tidsel der stikker i nakken. 

Ved vor tur langs åen kunne vi konstaterer at gydebankerne er sandet godt til, og der bør gøres noget. Også selv om der blev spulet i 2020. 

Fiske konkurrence 

Som det ses på hjemmesiden havde vi en fiskekonkurrence den 6 september 2020, det var foreningens klubmesterskab der blev afholdt. Ellers har der ikke været nogen aktiviteter i den forgangne periode på grund af landets nedlukning. 

Spærringer og Natura 2000 

Selv om mange aktiviteter har været aflyst, har foreningen fulgt meget med i debat ten om nedlæggelse af diverse spærringer, her er det især Tange sø, som er kendt fra pressen, men også forholdene omkring Søbyvad Mølle er blevet fulgt. Her har Peter Nymann Eriksen deltaget i diskussionen på foreningens vegne, og tager man forenin gens størrelse i betragtning er det ret bemærkelsesværdigt at vi i den grad er med i diskussionen, og at der bliver lyttet til vore meninger. 

Det forlyder nu at EU har opgivet at forbyde Jagt og fiskeri i Natura 2000 områderne. Det betyder, at kommissionen ikke længere anbefaler totalt forbud mod jagt og fiskeri i oplægget hvor man tidligere sammenlignede jagt og fiskeri med minedrift. 

Det er nu op til de enkelte lande at beslutte om der kan drives jagt og fiskeri i de områder der udlægges som naturbeskyttede. Men desværre er miljøministeren ikke særlig klar i sine udmeldinger. Så det vides ikke med sikkerhed hvilken holdning der bliver fremherskende i Danmark. 

Tak til Peter Nymann Eriksen for indsatsen. 

Den 19 august 2021 

Jens Corvinius