Sidste nyt fra Gjern Fiskeriforening

Da vi grundet Covid 19 ikke kunne gennemføre vores generalforsamling i Gjern
Fiskeriforening, er alt som sidste år.

Alle poster i bestyrelsen er stadig de samme,
kontingent, dagkort og lodsejer bidrag er også som sidste år.


Vi vil selvfølgelig gennemføre en generalforsamling så snart det bliver muligt, men
som tingene står nu, er det stadig den sidste generalforsamlings beslutninger som er
gældende.


Bestyrelsen ser ikke nogen grund til at lave en aktivitetskalender før vi igen kan
mødes og samles, derfor ikke noget fra den kant.


Flere ting laver vi dog heldigvis ikke om på.


Den 1. marts er Gjern å åben for at vi kan fiske igen.

Dog vil vi opfordre til at vores kære medlemmer vil fiske, med stor respekt for vores kære fisk.

Selv om du godt må hjemtage 1 fisk om ugen, skal du spørge dig selv, er det nødvendigt at få den fisk med hjem?

Dette er kun en opfordring.

Men for at vi alle kan opretholde en god bestand at bækørred i Gjern å, er det nødvendig med stor omtanke for vores fisk.

Til gavn for fisk og fiskere.

Covid 19 har ikke kun haft negative følger.

Vi har sidste år haft en fremgang i medlemmer på ca. 30 nye medlemmer

Medlemstallet er gået fra ca. 50 til 80 medlemmer.

Det er jo godt for foreningens økonomi, men det kan også presse bestanden meget, hvis ikke vi er påpasselige.

Jeg vil de kommende dage udsende opkrævning til medlemskab 2021.

Så hvis du ikke har modtaget denne, inden for en uge, må du gerne kontakte mig (kasserer Torben Kristensen) for at gøre opmærksom på dette.

Husk at holde dig informeret om regler, mindstemål og fredningstider, her på vores hjemmeside.


Der er nu håb for at der kommer hul igennem ved spærringen i Søbyvad.

Spærringen af Gjern å ved Søbyvad Mølle er af Vandrådet for Vandopland Randers fjord
(Gudenåen og tilløb) samt Silkeborg Kommune indstillet til blive en indsats i
Vandområdeplan 3.

De endelige planer for VP3 kommer i høring i løbet foråret 2021.

Vi følger processen tæt og har løbende været i dialog med både kommunen
og Vandråd.

Det vil betyde enormt meget for os hvis den bliver indstillet, da der så
vil komme hul igennem til mange kilometer godt gydevand.


Lige pt. er der jo også meget debat omkring Tang sø og løsninger der.

Vi er i foreningen sammen med de andre foreninger i Gudenå systemet gået sammen om, at finde fælles fodslag.

Det bliver der debatteret en del om for tiden, for der er bred enighed om, at finde en løsning som tilgodeser fisk og fauna bedst.

Vi ved godt at vi i Gjern Fiskeriforening ikke har den største stemme, men vi gør hvad vi kan for, at påvirke processen.

Til sidst, vil vi gerne fra bestyrelsens side, komme med et forsinket godt nytår med
håb om mange gode timer ved vores fiskevand.

Knæk og bræk

Gjern Fiskeriforening

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *